Zapomenutý mistr secesního piktorialismu Erich Tham

Verze pro tisk |

Jablonecký fotograf Erich Tham – zapomenutý mistr secesního piktorialismu

Líbivé, umělecky pojaté pohlednice z dvacátých a třicátých let 20. století, na nichž jsou vyobrazeny přírodní scenerie a magické obrazy krajiny. Na tyto líbivé karty, jejichž cílem bylo povýšit fotografii – pohlednici na umění se zaměřuje řada sběratelů. Nechybí ani ve sbírkách Severočeského muzea, kurátorsky citlivě opečovávaných.

Kurátor se zabývá jednotlivými položkami sbírky skutečně do nejmenších detailů. A to nejen z hlediska historického, ale posuzuje také stav předmětů a navrhuje případné restaurování, a také koncipuje výstavní projekty. Platí to i v případě sbírek historických pohlednic, fotografií, negativů a diapozitivů, které má v Severočeském muzeu na starosti kurátorka Anna Dařbujanová,“ říká Květa Vinklátová, náměstkyně pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

Některé snímky vybraného období vykazují znaky secesního piktorialismu, vlivu grafického umění, malby i kresby v kombinaci s exkluzivnějšími tiskovými technikami. Ve světě se secesní piktorialismus obecně rozvíjel okolo roku 1900, v českých zemích lze hovořit o zpoždění do časů po první světové válce a posléze až o setrvačnosti, kdy takto autoři tvořili leckdy až do čtyřicátých let 20. století.

V pohraničí se jednalo zpravidla o autory sudetoněmecké, kteří s oblibou zachycovali svou rodnou hroudu. Jedním z představitelů líbivých obrázků z hor je osobnost jabloneckého sportovce Ericha Thama, zprvu amatérského fotografa, později profesionála.

V dobovém tisku bývá uváděn jako jablonecký fotograf aktivní mezi lety 1920 až 1938, v soupisech Severočeského muzea v Liberci je veden do roku 1945 také coby oficiální fotograf liberecké sekce Gaulichtbildstelle Sudetenland, to jest fotograf nacistické propagandy, a je pravda, že na těchto snímcích je patrný odklon od předchozí tvorby.

Erich Tham, absolvent reálného gymnázia v Jablonci nad Nisou, nebyl jen fotografem, ale též členem jabloneckého spolku amatérských fotografů Přátelé fotografie (Verein Lichtbildfreunde Gablonz) a Alpského horského spolku. Od mládí se věnoval sportu, zprvu začínal jako plavec, později, v rámci jabloneckých turnerů, se výrazněji prosazoval v atletice (běhu, skoku a dalších disciplínách) a také v oblasti zimních sportů, především v lyžování – v běhu, skocích, ale též akrobacii.

V roce 1929 Tham ukazoval své mistrovské kousky na lyžích během Lyžařského dne mládeže, tehdy ještě neexistovala oficiální disciplína akrobatické lyžování. Každopádně díky tisku je doloženo, že první pokus o skisalto Erich Tham úspěšně provedl v zimě roku 1928 v Alpách a stal se tak údajně prvním Evropanem, který tento skok zvládl,“ řekla kurátorka sbírek Anna Dařbujanová.

V roce 1929 se Tham zúčastnil fotografické soutěže na téma Moje nejkrásnější zimní sportovní fotka, snímky úspěšných autorů měly být otištěny v časopise Deutsches Bergland. Roku 1933 na výstavě spolku Přátel fotografie Tham získal ocenění za snímek nazvaný První sníh. V roce 1935 vznikl Thamův cyklus Ski und Kamera s motivy krajin v Alpách, ale také v Jizerských horách a Krkonoších, v cyklu nechyběly snímky takzvaného salta mortale na lyžích.

V roce 1936 Tham připravil přednáškový cyklus s promítáním fotek pod názvem Na lyžích s kamerou (Mit Ski und Kamera durch das Iser- und Riesengebirge) a Na lyžích s kamerou (Mit dem Schneeschuh durch das Iser- und Riesengebirge); slovem kamera se běžně označoval fotoaparát. Soubor čítal na 170 fotografií, které zobrazovaly krásy zimní horské krajiny.


 


 

Jan Mikulička

  1. odborný zaměstnanec pro styk s veřejností

  2. Facebook: Libereckykraj

  3. Twitter: Libereckykraj

  4. Instagram: Libereckykraj

alt
alt
Nahoru