Postup kraje při výrobě prvních nanofiltrů řešil Státní ústav pro kontrolu léčiv jako přestupek