Dětský den se bude slavit i na koupališti v Zákupech

Verze pro tisk |

V sobotu 3. 6. 2017 oslavíme na zákupském koupališti Den dětí. Od 14 do 16 hodin jsou pro děti připraveny hry a soutěže ve znamení „Her Marie Terezie“.

Děti si můžou například vyzkoušet lov zvěře za pomoci luku a šípu, sestavit dobový portrét, jako připomenutí tehdejší módy na vlastní kůži okusit pohyb v mohutné suknici, zahrát si hry tehdejší šlechty jako házení kroužků na meč nebo zahradní míčové hry apod. Po splnění všech úkolů předstoupí účastníci před panovnici Marii Terezii a za odměnu budou povýšeni do šlechtického stavu a odměněni malým dárkem. Na závěr si mohou nechat namalovat na obličej šlechtický znak - čelenku či jinou ozdobu.

Kromě her a soutěží je také připravena další zábava. S místními hasiči mohou děti vyplout v motorovém člunu na jezero a v 15 hodin bude spuštěna oblíbená hasičská pěna (doporučujeme rodičům vzít dětem věci na převlečení, příp. plavky). Celé odpoledne bude hrát hudba, aby si děti mohly zatančit na dětské diskotéce, nebo si mohou zařádit ve skákacím hradě.

16 hodin se všichni můžete těšit na divadelní představení spolku NOPOĎ z Nového Boru, který si pro vás připravil pohádkovou komedii „Čáry báby Cotkytle aneb Tři zlaté zuby Děda Vševěda“ o tom, jak se podařilo chudému Honzovi přinést tři zlaté zuby Děda Vševěda králi Makovci Bohabojnému, aby získal ruku jeho dcery Zlátenky. Čeká vás veselá a barevná pohádka, kde není o statečnost a lásku nouze.

Vstup na celou akci zdarma. Občerstvit se mohou děti i jejich rodiče v restauraci v areálu koupaliště, kde je připraveno příjemné posezení. Těšíme se na vás.

alt
Nahoru