Rodina v centru postavila Sociální centrum Dům rodiny

Verze pro tisk |

V sobotu 15. května 2021 se v Novém Boru otevřou brány Sociálního centra Dům rodiny. Bude přístupné celý den mezi 10:00 – 18:00 k individuálním prohlídkám.

Pro všechny návštěvníky je připraveno drobné občerstvení, možnost zaběhat si a zapojit se do kampaně Běh pro rodinu 2021 i do aktivit pro rodiny s dětmi. Přijďte se podívat.

Sociální centrum postavila nezisková organizace Rodina v centru, aby sloužilo lidem a rodinám z Novoborska v tíživé životní situaci. Jsou zde v provozu tři sociální služby Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Vafle, odborné sociální poradenství Občanská poradna a Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi Štafeta.

Klienti mají nově k dispozici čtyři samostatné konzultovny, což je velké zlepšení oproti předchozímu stavu, kdy organizace využívala konzultovnu jen jednu. V budově jsou také dvě velké učebny pro pořádání kurzů a workshopů. Pro děti a mládež je zde velký volnočasový klub, tréninková kuchyně, tréninková dílna a také konzultovny pro individuální rozhovory.Na zahradě je k dispozici nové hřiště pro děti.   

Stavba sociálního centra Dům rodiny byla financována z Evropského fondu regionálního rozvoje a ze státního rozpočtu České republiky. Na stavbu přispěli soukromí dárci z řad místních firem i individuální dárci v kampani Kup si pracanta. Ředitelka Petra Vlčková uvádí: „Chtěla bych poděkovat všem, kteří nás podpořili a dali nám tak najevo, že naše práce má smysl. Jmenovitě děkuji předsedkyni naší správní rady RNDr. Blance Tiché, městu Nový Bor a firmám Aktivit, spol. s r.o., Alis, spol. s r.o., Ježek s.r.o, LASVIT, s.r.o.,  Trei, Real Estate Czech Republic s. r. o. a Nadaci Divoké husy.“      

Rodina v centru působí v Novém Boru od roku 2005. Odbornými sociálními službami zlepšuje život dětí na Novoborsku.  Kromě služeb, které provozuje v novém domě, pracuje s pěstounskými rodinami, podporuje inkluzi dětí se speciálními vzdělávacími potřebami na základních a mateřských školách v Novém Boru a provozuje Dětskou skupinu a mateřské centrum Koblížek. 

Bližší informace:

Mgr. Jana Matyášová
608 000 373
matyasova@rodinavcentru.cz
www.rodinavcentru.cz

 

alt
alt
Nahoru