Knihy regionu (duben 2013)

Verze pro tisk |

Koncem března letošního roku byla ve Vlastivědném muzeu a galerii Česká Lípa zahájena výstava „Adepte cechu Hubertova“, kterou doprovází katalog stejného jména.

Čtenáři naší knihovny mají rádi knihy o historii Českolipska, a není pochyb, že tento katalog bude mezi ně patřit také, protože se jedná o knihu skutečně zajímavou, podávající informace o minulosti Českolipska, pro mnohé z nás, z nezvyklého úhlu pohledu, pohledu mysliveckého. Čtenář má možnost seznámit se v jedenácti kapitolách s vývojem myslivosti a lesnictví na Českolipsku, s historií mysliveckých spolků, loveckých zámečků, posedů tesaných do pískovcových skal, kapliček svatých patronů, leckdy již značně poškozených. Nechybí informace o zvěři původní i nepůvodní nebo chované v oborách a hospodaření armády ve vojenských újezdech.
Kniha je prozatím dostupná jen prezenčně v oddělení studovny a čítárny Městské knihovny Česká Lípa.
 

knihy
Nahoru