Kdo věděl v Lípě první, jak bude příštích sto let?

Verze pro tisk |

Českolipská anglistka Jana Odehnalová připravila pro nakladatelství Argo překlad knihy amerického geopolitika George Friedmana, který rozebírá globální rozvoj či útlum rovnováhy sil do roku 2100. Publikace se jmenuje Příštích sto let a vyšla na konci dubna.

Z anotace nakladatele: Autor ve svých prognózách vychází z mnoha současných trendů, geopolitických zájmů významných států, jejich silných stránek i slabin, a dovádí je do logických důsledků. Poutavě a přístupně extrapoluje politický, sociální i kulturní vývoj současných i budoucích světových mocností a předpovídá, že přesun mocenských center a s ním spojený úpadek americké nadvlády jsou v nadcházejícím století nevyhnutelnou věcí. Vyhneme se přitom rozpoutání celosvětové války?


Zde naleznete recenzi knihy z klávesnice Karla Pacnera.

Kniha má 324 stran a doporučenou cenu 365 Kč.

Nahoru