Knihovna v březnu

Verze pro tisk |

Svaz knihovníků a informačních pracovníků vyhlašuje nultý ročník nové celostátní akce BŘEZEN - měsíc čtenářů.Navazuje se tak na Březen - měsíc knihy (akce druhé poloviny 20. století) a Březen - měsíc internetu (akce posledních let).

Tyto kampaně se téměř nikdy neobešly bez účasti knihoven a proto ani ta českolipská nezůstane stranou. Cílem samozřejmě zůstává připomenutí významu četby a čtenářství a  podpora všech aktivit, které by k tomuto cíli měly přispět. V centru našeho zájmu je čtenář a čtení, tedy ne kniha (předmět) ani knihovna (instituce), ale každý čtenář (knihy, časopisu, e-zdrojů); aktivní uživatel knihovny i ten, který v knihovně nikdy nebyl a (zatím) ani být nechce. Třeba ale právě březnový program to změní!

-----------------------------------------------------------

BŘEZEN – MĚSÍC ČTENÁŘŮ

Sobota 6.března 2010 od 9,00 do 12,00 hod
ČTENÍ  NEMUSÍ  BÝT NUDA
Zábavné dopoledne pro děti (které už umí číst ) i jejich rodiče.
10,00 – loutkové divadlo : Pověsti Českolipska
11,00 - loutkové divadlo : Pověsti Českolipska
Soutěže, hry, hádanky, psaní příběhu na pokračování, také drobné odměny ?
Oddělení pro děti a mládež nám.T.G.Masaryka

Pondělí 8. března 2010 od 16,00
IVONA BŘEZINOVÁ – BESEDA S AUTORKOU KNIH PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Setkání se spisovatelkou, která se věnuje tvorbě pro malé čtenáře (edice První čtení)
i zpracování příběhů pro mládež (románová trilogie o závislostech a další).
Oddělení pro děti a mládež, nám.T.G.Masaryka

Úterý 9.března  2010 od 17,00 hod
ČTENÍ VÁS ZMĚNÍ!
Výběr z knižní nabídky městské knihovny, prezentace knižních novinek, tipy a doporučení na zajímavé tituly i autory. Posezení při kávě a s pěknými knihami ?!
čítárna městské knihovny nám. T.G.Masaryka

------------------------------------------------------------

Úterý 16. března  2010 od 17,00 hod
OBNOVA KOSTELŮ NA ČESKOLIPSKU V LETECH 2004-2009
V rámci volného cyklu  Technické památky Českolipska
přednáší Mgr. Michal Panáček,  pracovník Národního památkového ústavu,
územního odborného pracoviště v Liberci
čítárna městské knihovny

Úterý 23. března 2010 od 17,00 hod 
CO SKRÝVAJÍ BIBLICKÁ JMÉNA
ThMgr.Michal Krchňák, překladatel Českého studijního překladu Bible
a jeho další biblická vyprávění
čítárna městské knihovny

Čtvrtek 25. března  2010 od 9,30 hod
VELIKONOCE V KNIHOVNĚ
dopoledne pro maminky s dětmi do 4 let
pobočka Špičák, ul. Červeného kříže

Čtvrtek 25.března  2010  od 16,00 hod
MÁME RÁDI ZVÍŘATA aneb CHOVATELSKÁ PORADNA
Jak pečovat o své domácí mazlíčky, zdravotní problémy zvířat, výživa a prevence v chovech, zajímavosti, literatura, setkání s odborníky. Cyklus pravidelných setkání s různou tématikou ve spolupráci s Vlastivědným muzeem a galerií v České Lípě
TENTOKRÁT :  KRÁLÍK
Zveme kluky, holky, dospěláky -  všechny zvířecí kamarády
oddělení dětské literatury, nám.T.G.Masaryka

Nahoru