Vzpomínka...

Verze pro tisk |

Vážnější zdravotní problémy mně ne vždy dovolují vše sledovat aktuálně, proto snad budu pochopen, že s odstupem několika týdnů chci vzpomenout na slušného člověka, který žel podlehl v dosti mladém věku velice vážnému a dlouhodobému onemocnění.

Moje vzpomínka je věnována panu Bc. Milanu Reichertovi, vedoucímu odboru sociálních věcí Městského úřadu v Novém Boru, který většinu svých profesionálních let byl činný v oblasti sociálních věcí, mimo jiné i jako vedoucí referátu sociálních věcí Okresního a posléze Městského úřadu v České Lípě. S Milanem jsem se poznal již v 70. letech minulého století. Mnohdy jsme byli odborně i ve sporu, ale vždy korektně, velice slušně a s maximální snahou dospět ke shodě v zájmu našich klientů, tedy zejména sociálně slabých rodin, nepřizpůsobilých spoluobčanů, zdravotně i jinak znevýhodněných, dětí z dysfunkčních rodin a dalších...

Cenil jsem si i jeho dobrovolných aktivit v neziskovém sektoru, velké snahy pomoci potřebným i nad rámec svých povinností! Vím, že i takové osobnosti v oblasti sociálních věcí, pomoci a péče, jako jsou paní Kapalínová, Rusínková, Kubáňová a jistě i další, Milana velice uznávaly nejenom pro jeho odborné kvality, ale i kvality morální a obecně lidské! Měl jsem možnost poznat i jeho rodinu, kde vzpomenuté plně platilo.

Věřím, že tam kdesi ve výšinách mu bude dobře a bude se dívat, zda jeho práce a úsilí bude mít v jeho nástupcích další úspěch!

S úctou k jeho památce!

Přehled témat Nové téma