Skončilo 100 dní hájení ZM Nový Bor

Verze pro tisk |

Podívám se dnes drobnohledem, jak si zatím vede 21 zvolených zastupitelů ( 12 veteránů + 9 nováčků ). Všichni jsou již
zformováni do poradních výborů a taky přidám pár poznámek a svých
osobních postřehů. Zastupitelé sami si možná ani nevšimli.

Přehled témat Nové téma

Komentáře

Re: Skončilo 100 dní hájení ZM Nový Bor

Současné borské zastupitelstvo bude dobré. Určitě lepší než to předešlé. Výbory i se svým občanským zastoupením rovněž tak. Starosta vystupuje suveréně, volební výsledky mu spolu se 4 letými zkušenostmi dodaly jistotu. Paní místostarostka - tam už to jiné nebude. A můžu přejít k dalším zastupitelům, kteří se už nějak projevili. "Dobrá volba " a veliké plus je, že předsedkyní Fin.výboru se stala Ing.Kollertová. Důkladnost, pečlivost a přesnost ve vyjadřování slibují , že by už nemělo dojít k chybám při prodejích pozemků města, kterých jsme byli svědky pod vedením FV poněkud lehkovážným Viktorem Novotným , jak se v závěru volebního období ukázalo. Taky proto bych rád apeloval na vedení města, aby provedlo anebo zadalo zpětnou kontrolu všech těchto prodejů podle směrnice a následně provést finanční nápravu. Dříve než to udělá někdo z vnějšku a se všemi důsledky, které by to mohlo mít.
Viktorovi sedne lépe vedení sportovního výboru a je to prakticky bez práce. Podobně bez práce je i činnost kulturního výboru a výboru sociálně zdravotního. Náplň činnosti i rozvržení dotací odborně připraví příslušný odbor správy města ( OŠKS ) a výbory to jen schválí a doporučí zastupitelstvu schválit. Jestli nemám pravdu, rád se nechám poučit :-) Zorka Šepsová přišla o objekty svých ostrých invektiv, protože v zastupitelstvu žádné nemá a dokonce občané Uxa a Danys beze stopy vytěkali, jak se zdá.
"Staý lišák" zastupitel Válek v listopadu na ZM v diskuzi k záměru prodat 291 m2 pozemku mezi Úřadem práce a školkou v ulici B.Egermanna majitelce přilehlé nemovitosti a již mnohem dřívější žadatelce o
tento pozemek doporučil ostatním zastupitelům neprodat proto, že by se zamezilo přístupu ke školce. Podíváme-li se na mapu, vidíme, že tomu tak není.
O měsíc později , na prosincovém zasedání , mu byl schválen prodej této školky, jak se již dříve předpokládalo. Sám nehlasoval a byl jediným zájemcem o koupi objektu. Chválihodné je budoucí zamýšlené využití objektu, jako jídelny . No a teď zbývá jen přikoupit si těch 291 m2 , které před měsícem od prodeje někomu jinému zachránil. Uvidíme později.

Nahoru

Re: Skončilo 100 dní hájení ZM Nový Bor

Spíše je hezké, že na školku budova není. Školka jako taková není potřeba, ale školka ve Svojsíkově ulici a Kalinovka mají dětí, že nevědí kam je dát. Je to smutné, když se takto okatě prodává majetek města. Pokud se podívám na záměr p.Válka, tak zde bude jídelna, byty atd. Najednou to jde..........

Nahoru

Re: Skončilo 100 dní hájení ZM Nový Bor

Dobře se etabloval Ing.Vlček. Při schvalování rozpočtu požadoval pro příště sjednocení tabulek jednotlivých odborů a historii výdajů odborů pro srovnání a výhled . Ing.Válek k tomu poznamenal, že se třeba někde plýtvá 10 let a nemusíme to zpozorovat, protože nevidíme dovnitř. Si myslím, že by měla být vnitřní kontrola a taky srovnání s výdaji měst podobné velikosti.
Z dvojice zastupitelů KSČM si vede lépe mladší L.Fuksa, který se nebojí věcnými dotazy zapojit do diskuze a pokud s něčím nesouhlasí, hlasuje pak skutečně proti. To stojí za pozornost a taky za pochvalu za pevný postoj.
Při lednovém zasedání se znovu oživil kostlivec ve skříni s prodejem a cenou předzahrádek řadových domků U vodárny. Cena, kterou nyní město stanovilo, je mnohem nižší ,nicméně případní kupci nebo nájemci dosud nejsou s jejím výpočtem spokojeni. Zatím byl schválen jen záměr města prodat, uvidí se budou-li kupci.
Jako mimořádný bod se naposledy schvalovalo podání žádosti o dotaci na znovuvytvoření zahrady mateřské školy Svojsíkova. Po vyslovení sumy 2,5 milionu korun (10% spoluúčast města ) se jako jediný zeptal zastupitel Fakan, co to tam vlastně bude za takový peníze. Sama ředitelka nevěděla, nebyla na otázky vůbec připravena a mluvila zmateně o obrovském přesouvání zeminy, dlažby...Pan Válek jí rychle přispěchal na pomoc, připomínáním jejích úspěšných projektů. To ovšem neznamená, že by se město nemělo chovat umírněně, zvláště když se zde před časem revitalizace zahrady dělala a platila. No ,ale zkuste někdo vystoupit proti p. Válkovi a tvrdit, že by se i při výdajích na školky město mělo chovat racionálně :-) A přihláška o dotaci se musí podat do zítra , i kdyby na chleba nebylo.
Kontrolní výbor už zahájil činnost, předložil ke schválení jednací řád a plán kontrolní činnosti. Nebylo by od věci, kdyby si nechal předložit ke kontrole všechny ty prodeje obecních pozemků. Jestli to štymuje. Určitě by přinejmenším ti, kterým se při prodeji přidražilo ,byli rádi, pokud by jim město peníze vrátilo. No, a ti druzí ( co by dopláceli ) asi moc ne.

Nahoru

Re: Skončilo 100 dní hájení ZM Nový Bor

- Uvidíme později - se zatím vyvrbilo tak, že Rada města schválila toto pondělí p. zastupiteli Válkovi žádost o dočasné užívání pozemku ( 291 m2 ) mezi Úřadem práce a školkou, který má v pronájmu paní S. On zaplatí poměrnou část z ročního pronájmu a dočasně bude pozemek využívat jako sjezd při stavebních pracích na přestavbě školky na jídelnu.
Sportovní výbor má zatím stále jen 4 členy , není jich málo ? Stačí na to ? A jak to bude při nerozhodném hlasování ?

Nahoru

Re: Skončilo 100 dní hájení ZM Nový Bor

Jak jsme na tom v Novém Boru ? Propad příjmů z výběru daní o více než 20% a jeho vliv na schválený rozpočet a naplánované investiční akce ? Snad k tomu ve středu 25.3.2015 pan starosta něco řekne.

http://liberec.idnes.cz/dan-ministr-dph-finance-rozpocet-prijem-starosta-poslanec-babis-p8g-/liberec-zpravy.aspx?c=A150320_121549_liberec-zpravy_ddt

Nahoru

Re: Skončilo 100 dní hájení ZM Nový Bor

Budu volně pokračovat tam, kde jsem skončil . Nebýt v závěrečné volné diskuzi přímého dotazu pana zastupitele Valdmana na to, jak je na tom Nový Bor s příjmy z výběru daní v současné době , pan starosta by neřekl nic . Pravda,nemusí reagovat na dotaz vznesený v I-novinách .
Vyzván to tedy řekl,ale nechť informaci zveřejní pro občany např. prostřednictvím tiskové mluvčí města, nebudu to tady tlumočit já.
Jednání zastupitelstva jede jak po drátkách, všechno co si usmyslí, si také schválí.Udivuje mě pokaždé
početné schvalování prodejů nemovitého majetku města . Zůstane vůbec ještě něco ?
Za zvláštní pozornost stojí ještě mimořádný bod vložený dodatečně do programu jednání jako bod č.30 a to schválení žádosti o poskytnutí finančních prostředků na letošní Mezinárodní hudební festival Lípa Musica . Má se jednat o jednorázovou výpomoc formou daru pořadatelům koncertu. Sama Česká Lípa dávala na
Lípu Musicu 1 milion, ale letos dá jen 200 tisíc, protože se zastupitelé nemohou dohodnout. Liberecký kraj dá 400 tisíc a město Nový Bor 300 tisíc i přestože je známo , že má festival neprůhledné financování a audity dopadly hůře. V minulých letech NB přispíval nepoměrně nižší částkou 40 -60 tisíc. Předsedkyně kulturního
výboru p.Šepsová darování 300 tisíc na tento významný kulturní počin obhajuje, starosta vyzdvihuje propojení s IGS, nicméně zastupitel Valdman řekl, že nebude pro schválení daru hlasovat , upozorňoval na zjevný nepoměr mezi částkou věnovanou pořádající CL a NB .

Nahoru

Re: Skončilo 100 dní hájení ZM Nový Bor

Ukradené srdce z lavičky Václava Havla. Samozřejmě je lavička dobře střežená a tak se pachatel podle videozáznamu brzo našel a " krádež z lásky " mu vyfakturovali na 2 500 Kč. Věnoval skleněné srdce své dívce.

Nahoru

Re: Skončilo 100 dní hájení ZM Nový Bor

Za pozornost stojí zpráva starosty Dvořáka , přednesená na posledním jednání ZM 22.4.2015 , ze zasedání svazku obcí Novoborska. Zásadní je odvolání svazku obcí Novoborska proti platebnímu výměru na odvod za porušení rozpočtové kázně. Hřích se datuje od r.2009. Ministerstvem financí - odvolacím orgánem nebylo odvolání v r.2013 přijato a MF předepsalo k úhradě 5 276 299 Kč + penále 1 promile za každý den prodlení, takže dnes je to 10 552 598 Kč. Svazek obcí podal správní žalobu o prominutí odvodu a penále a do rozhodnutí žádá o posečkání s placením 30 dnů. Svazek obcí měl tehdy v r.2009 v čele p. Voseckého , tehdy starostu Okrouhlé a tehdy došlo k porušení rovného přístupu ve výběrovém řízení , pod jeho vedením. V Boru se vybudovalo hřiště v Arnultovicích.
Co mě teda udivuje je, proč nebyl vyměřený odvod zaplacen hned poté, co bylo odvolání z r.2013 zamítnuto ?
Nemuselo k odvodu ještě naskočit penále z prodlení dnes ve výši 5 276 399 Kč. Vedení města v r.2013 bylo prakticky stejné jako dnes , takže penále je jeho záležitost. A více než 10 milionová díra v rozpočtu taky.
No a k porušení rovného přístupu ve výběrovém řízení by nám mohl něco podrobnějšího napsat pan senátor Vosecký....co to tehdy bylo ?

Nahoru

Re: Skončilo 100 dní hájení ZM Nový Bor

Dnes se v zápisu z jednání zastupitelastva dočítám, že zatím jsou dvě možnosti postupu : Proti rozhodnutí o odvolání dále nebrojit - tzn.zaplatit nebo proti rozhodnutí o odvolání dále brojit a penále bude utěšeně narůstat. Co myslíte , že navrhne zvolená konzultační firma ? Já si myslím, že brojit a to hodně dlouho , aby z této poradenské právní činnosti měla od města dlouho svou odměnu .
Zastupitelka Šepsová se zeptala, zda je možné za chybu popohnat k zodpovědnosti tehdejšího předsedu Svazku obcí Novoborska ( p.Voseckého - ten zatím stále mlčí ) Starosta jí odpověděl, že obce se rozhodly využít dostupné prostředky ke snížení nebo odpuštění penále.
Domnívám se , že Babišovu MF je šumafuk na čem se dohodly obce a bude peníze vymáhat . Snad by to
bývalo nějak šlo, dokud bylo MF pod vedením spřízněné TOP 09 , teď je realita krutá.

Nahoru

Re: Skončilo 100 dní hájení ZM Nový Bor

Dneska je v Českolipském deníku další článek ke kauze volnočasových areálů a dětských hřišť vybudovaných z dotací pro Svazek obcí Novoborska v r.2010 . Vylézají na povrch další pochybení . Nejprve to bylo porušení rovného přístupu při přihlašování do projektu - o týden zkrácený termín pro přihlášky a nyní zjistili kontroloři ,že hřiště stavěla ve většině z jedenácti obcí firma , která ani neměla nárok o zakázku soutěřit. Tento uchazeč měl být vyřazen.
Jako občan si kladu otázku : To tohle nikdo z jedenácti starostů obcí nevěděl ??? Nebo byli zaslepeni vějičkou štědré dotace na bohulibý počin, která se jim tak snadno nabízela ? V Boru a ve Skalici měli velký oči a nechali postavit ve svých obcích hned 3 hřiště. Takový Radvanec, který hospodaří s rozpočtem cca 1,5 mil. Kč utrží bolestnou ránu ,až bude dotaci vracet . Za své hřiště zaplatil pouhých 8% ( asi 58 tisíc ) a celková cena s dotací byla přes 650 tisíc. Zatím tedy Svazek obcí brojí, ale zároveň možná hrozí , že vyplují nějaká další pochybení.
Pan senátor Vosecký , jako tehdejší předseda Svazku obcí Novoborska , by se konečně mohl k situaci veřejně vyjádřit nejlépe v místním tisku . Nějak se mu nechce :-)

Nahoru

Re: Skončilo 100 dní hájení ZM Nový Bor

Přidám ještě pár vybraných postřehů z květnového jednání borských zastupitelů .
V parčíku u ZŠ U Lesa v České ulici bude 19.června 2015 v 10 hodin odhalena socha našeho středověkého ,,disidenta ,, Mistra Jana Jan Husa .
Velmi dobře si vede mladý zastupitel za KSČM Lukáš Fuksa . Projevil vzácnou pozornost při přípravě na zasedání. Pravděpodobně materiály jako jeden z mála skutečně čte. K bodu č.19 - vyřazení a fyzická likvidace majetku města ze ZŠ U Lesa vznesl k ostatním dotaz : Proč dnes máme schvalovat vyřazení a likvidaci , které proběhly v březnu ? Byl zjevně jediný, kdo o tom věděl. Starosta zachrańoval situaci tím, že zastupiteli poděkoval za jeho všímavost. Na místě by bylo k tomu pokárat ty ostatní za jejich nevšímavost a taky sobě nasypat popel na hlavu. Jindy by mohli schválit ,,po termínu ,, něco závažnějšího.
Za zmínku stojí ještě příspěvek Ing.Rýdla v závěru jednání , ve kterém nastínil zásadní podmínky města k přípravě návrhu projektu na rekonstrukci náměstí - III.etapa , centrální prostor náměstí. Jsou to :omezení parkování na 40 míst, přímé napojení na kruháč a umístění nějakého zatím blíže neurčeného artefaktu do prostoru. Vypadalo to, že za nějaké náměty i od občanů by byli vděční.
Starosta připomněl, že je otevřena výzva k čerpání dotací na turistický ruch jako ,, nadstavbu ,,. Rychle zapomíná na problémy výše popsané v předešlých příspěvcích a na to, že dotace jsou vždycky jenom na nadstavbu a ne na primárně potřebné věci. Snad by dobře prošla výběrem ještě jedna Lavička VH, blíž k místům kudy chodí lidé.Turistický ruch by se zcela jistě zdvojnásobil :-)
Petr Novotný varoval před přemírou zeleně, abychom nedopadli jako v sousedním Cvikově, kde udělali z náměstí park.

Nahoru