Referendum - a BrExit?

Verze pro tisk |

Téma samozřejmě už vybublalo v jiných tématech našeho Hydeparku:

Britské referendum nám dává příklad v tom , že lidé mohou znovu získat vůli i víru něco změnit, přestanou-li jen hudrat u piva nebo u bedny a půjdou-li aktivně volit.

Ať dopadne referendum jakkoliv, zanechá na dlouhou dobu hlubokou stopu v britské společnosti. Myslím, že následník trůnu po Alžbětě už nebude panovníkem Skotska.

Táhněte z naší země! Jsou mezi vámi zločinci, které nemůžeme deportovat! Ničíte nám naši vlast! Padejte, odkud jste přišli! - Takto jsou dnes častováni v GB Češi, Poláci,Slováci. Po slovních útocích jsou již napadáni příslušníci slovansky mluvících zemí i fyzicky.

Referendum nic nevyjasnilo, nic zatím nerozhodlo, způsobilo jen ohromnou nejistotu a nikdo teď neví, co bude vlastně dál. Referendum mělo být lék. Řekl bych, že se teď začíná ukazovat, že údajný lék je možná horší než nemoc. Tím nejhorším následkem referenda může být rozpad země.

PS: To, že se nemohly špičky české a slovenské reprezentace dohodnout, je věc jedna, ale k zásadnímu rozhodnutí o rozdělení republiky mělo být vypsané referendum.

(Klíčové téma dneška by mohlo být příležitostí vyjasnit si některé pojmy a aspoň trochu sblížit extrémní stanoviska, co myslíte?)

Přehled témat Nové téma

Komentáře

Re: Referendum - a BrExit?

A trochu ukázkového britského humoru pro začátek -
http://svobodneforum.cz/vite-proc-doslo-k-brexitu-nesmrtelny-dialog-z-jiste-pane-ministre-vam-to-objasni/

Nahoru

Re: Referendum - a BrExit?

Tohle vyjádření premiéra Sobotky v OVM mne dostalo...čeští občané cestováním po Evropě optimalizují své sociální dávky ....

Nahoru

Re: Referendum - a BrExit?

Tenhle příspěvek by neměl zapadnout.

Je to citace českého protestantského filosofa Emanuela Rádla, který v roce 1935 v eseji „Německá revoluce“ (v níž kritizoval Hitlera a nacismus) napsal:
„Tuto jest třeba vyložiti důležitou věc o lidovládě, kterou dnešní malodušní obhájci demokracie přehlížejí. Lid opravdu demokratický jest pod zákonem pravdy; posledním slovem demokracie není „lid“ ani „většina“, nýbrž jsou jen praktickou pomůckou dáti průchod pravdě. Pravda, spravedlnost, blaho lidí na tomto světě je cílem politiky, hlasování lidu jen prostředkem. Kdyby se našel lepší prostředek než volby, nahradíme je beze všeho tímto lepším prostředkem.
Z toho důvodu samy volby a sám hlas většiny nic nezabezpečují, když před nimi nebyla provedena veřejná diskuse, v níž volič měl možnost slyšet různé návrhy na úpravu politických nesnází, návrhy, které musí pocházet od odborníků. „Soud lidu“ má jen tehdy cenu, bylo-li soudní řízení náležitě provedeno, a nikdy není posledním rozhodčím, neboť lid se mýlívá, jako se mýlí jednotlivci; proto musí mít i menšina svá práva a proto musí být vždycky možno odvolání od soudu lidu ke svědomí jednotlivcovu…
Z toho důvodu jest taky mylné mínění mnohých dnešních obránců lidovlády že by pro ni bylo obzvlášť podstatné všeobecné a tajné hlasovací právo, parlament, poslanci, vláda odpovědná parlamentu, vláda většiny. Tito obránci zmechanizovali demokracii a učinili z ní pouhou instituci. Ne že by tyto věci byly vedlejší; institucí jest zapotřebí, ale hlavní věc jest, že demokracie jest vládou rozumu, pravdy, spravedlnosti, čestnosti, kdežto volby a parlament jsou jen prostředky k takové vládě; nerozumný parlament není demokratický a nečestnost není správnou lidovládou, ani kdyby byla kryta největší většinou.“
http://svobodneforum.cz/bohumil-dolezal-zapad-ustupuje-pred-erdoganovymi-novymi-poradky/

Nahoru