Jak to také může být s Českolipskou nemocnicí

Verze pro tisk |

Rovnou uvedu, že podle mého hodnocení současné situace, nepříliš dobře. A jedním dechem dodávám, že bych velice, ale velice rád mýlil … Skutečně.

Na včerejším jednání krajského zastupitelstva předložil ekonomický náměstek M. Pieter (SLK) návrh, aby bylo z rezervy rozpočtu kraje převedeno 50 milionů korun do kapitoly zdravotnictví na akci „Zateplení vybraných objektů NsP Česká Lípa“. Patří mu poděkování, že splnil svůj slib z únorového zastupitelstva a zároveň tak realizoval návrh, který v únoru klub krajských zastupitelů KSČM předložil s cílem veřejně vyjádřit vůli kraje na zajištění financování prací ke zlepšení kritického stavebně těchnického stavu nemocnice.

Bohužel v následující, pochopitelně vzrušené a místy i útočné, diskusi podala náměstkyně pro rezort zdravotnictví Zuzana Kocumová (ZpLK) pozměňovací návrh, který si pan Pieter osvojil. Jde o „drobnou“ změnu textu usnesení v tom smyslu, že finance nejsou určeny na akci zateplení, ale na „opravy“ Českolipské nemocnice.

Tak se, podle mne, naplňuje scénář toho, že vedení kraje a dozorčí rada nemocnice hledá a vymýšlí cesty a způsoby, jak nesplnit závazky plynoucí z výběrového řízení a z uzavřené smlouvy s dodavatelskou firmou. Protože smlouva zahrnuje zateplení tří objektů: tzv. Monobloku – hlavní budovy s lůžky, dále polikliniky a dětské polikliniky, všímaví usoudili, že je pominuta budova patologie. Takže se pokoušejí o manévr zrušení výběrového řízení a smlouvy tím, že zvažují vyhlásit novou veřejnou zakázku doplněnou o objekt patologie a tím chtějí změnit předmět díla a vyvázat se tak ze smlouvy s firmou CL Evans. Ponechávám nyní stranou právní čistotu takového zcela účelového postupu.

Ještě připomenu, že představenstvo Českolipské nemocnice, které je ze zákona odpovědné za obchodní vedení společnosti, přijalo usnesení, podle kterého vyjadřuje vůli v případě zajištění financí ze strany kraje, pokračovat v uzavřeném smluvním vztahu a smlouvě o dílo. Naproti tomu dozorčí rada, složená ze zástupců politických stran Starostové pro Liberecký kraj, Změna pro Liberecký kraj, ODS a ČSSD (Mgr. Kadlecová nebyla tomuto jednání DR přítomna) – tedy mimo KSČM, naopak požaduje smluvní vztah zrušit.

Z toho ale plyne to nejpodstatnější: vzhledem k zákonným termínům výběrových řízení tohoto objemu, jedná se - plus, mínus - o 100 milionů Kč, se stává čím dál tím více reálnou možnost, že práce na Českolipské nemocnici nejen že nebudou zahájeny v nejbližší době, v jarních měsících, ale obávám se, že je ohrožen i zářijový termín, který garantoval hejtman M. Půta.

Jak jsem už uvedl – rád bych se mýlil.

Přehled témat Nové téma

Komentáře

Re: Jak to také může být s Českolipskou nemocnicí

Ti komunisti ale bojují za odnož Syneru. Myslel jsem si, že to byla vždy jen ODS.Co jim asi slíbili?Proč ty katastrofické scénaře s termíneny? Copak to zateplení je odvislé od fungování nemocnice?
Chtěl bych vědět návratnost investice zateplení, které nebude jistě pod 10let.

Nahoru

Re: Jak to také může být s Českolipskou nemocnicí

Hmm, Jindřichu z Lipé, o svém vztahu/nevztahu k firmě CL Evans jsem psal na i-novinách 28. února.
Neslíbili nic, ani komunistům, ani Chotovi - "bohužel" - krajské volby v loňském roce nás na Českolipsku stály okolo 70 000 korun, většinu měst a obcí jsme si oběhali za své, takže je vidět, že pro nějaký (oficiální!) sponzorský dar bychom jistě našli uplatnění před dalšími volbami ... Ale my si nestěžujeme a ani nic nečekáme.
Fungování nemocnice není závislé od zateplení - ale! Dříve nebo později se k němu bude muset přistoupit - je zbytečné energiemi plýtvat a tlak na úspory, i zákonný, se bude zvyšovat. Dobu návratnosti, která je ostatně obdobná jako u jiných objektů, je uvedl docela správně - při stávajících cenách energetických vstupů. A proč nebýt upřímný - pokud je možnost získat dotaci na zateplení z OPŽP až ve výši cca 40 milionů Kč ...
Termíny: právě ta možnost získání dotace je limitována 30. zářím 2013, jako termínem, kdy musejí být zahájeny stavební práce. Momentální postoj dozorčí rady NsP jeho dodržení nenasvědčuje. Uvidíme po polovině dubna, kdy má proběhnout valná hromada. No a katastrofičnost? - píšu jasně, že budu moc spokojený, pokud nebudu mít pravdu.

Hezký den, Jindřichu z Lipé

Nahoru

Re: Jak to také může být s Českolipskou nemocnicí

Jo, mnohý by si rád vysloužil politické ostruhy na nebohé nemocnici, která se nemůže bránit té už poněkud dotěrné příchylnosti. Na krajské zastupitelstvo dokonce přišla petice žen Českolipska (i několik mužů bylo na ní podepsáno - asi jim byl dočasně propůjčen titul "žena honoris causa") žádající, aby nemocnici nebylo ubližováno. Nezasvěcený by si podle některých příspěvků mohl myslet, že současné vedení kraje chce snad nemocnici zrušit, personál a pacienty rozehnat, budovy zbourat a pozemek prodat za těžké prachy developerům k výstavbě satelitu.

Nahoru

Re: Jak to také může být s Českolipskou nemocnicí

Amen!!!
Mirku.

Nahoru

Re: Jak to také může být s Českolipskou nemocnicí

A nebylo by lepší jí zbourat a nemít žádnou nemocnici? Stejně nemám žádnou důvěru v české zdravotnictví a české felčary.

Nahoru

Re: Jak to také může být s Českolipskou nemocnicí

Psychiatrii bych tady ale pro jistotu ponechal. Když čtu tvé příspěvky, tak asi bude potřeba.

Nahoru

Re: Jak to také může být s Českolipskou nemocnicí

Když má člověk poněkud radikálnější názory, neznamená to, že je blázen.

Nahoru

Re: Jak to také může být s Českolipskou nemocnicí

Nemůže to být taky tak,že investici zateplení dám účetně do odpisů/tuším 30let/,kdežto opravu mohu odepsat jednorázově?

Nahoru