ZUŠ zve na benefiční koncert SLÁVA BUDIŽ

Verze pro tisk |

Vyvrcholením celého kulturního adventu ZUŠ Česká Lípa je tradičně letos pošestnácté benefiční koncert "SLÁVA BUDIŽ" v Bazilice Všech svatých ve středu 20. prosince 2023 dopoledne v 10 hodin pro školy a večer od 18 hodin pro veřejnost.

Program zahájí slavnostní fanfáry z kůru v podání žesťového souboru. V programu dále zazní překrásné skladby v podání sólistů z řad studentů a učitelů pěveckých tříd, pěveckého sboru Sborucení, dále kytarového souboru Golden Strings, Dechového tria ZUŠ Česká Lípa či hráčů na varhany a další.

V druhé polovině programu se Bazilikou Všech svatých ponesou tóny již tradiční Vánoční mše ředitele ZUŠ Marka Kučery pro orchestr, sóla a dětský pěvecký sbor. Provedení mše se nezapomenutelným způsobem zhostí Komorní symfonický orchestr, Dětský pěvecký sbor Talent, Dětský pěvecký sbor Sborucení a pravidelně hostující Smyčcový orchestr Horní Počernice pod taktovkou dirigenta Pavla Hrice. Pěvecká sóla zazpívají Alena Hellerová, Blanka Králová, Petra Sobotková a Lucie Knoblochová.

Na dopoledním koncertě bude vybíráno symbolické vstupné, večer je vstupné pro diváky dobrovolné. Všechny vybrané finanční prostředky budou jako každý rok věnovány na podporu činnosti Charity Česká Lípa. Jsme vděční, že společně pomůžeme těm nejzranitelnějším.
Těšíme se na společný adventní zážitek a přejeme všem ty nejkrásnější požehnané Vánoce!

Nahoru