Skupina dobrovolníků z celého světa pomáhá s péčí o krajinu

Verze pro tisk |

Již potřetí Institut pohostinného přátelství ve Skalce u Doks přivítá skupinu mezinárodních dobrovolníků. Projekt je organizován ve spolupráci s neziskovou organizací INEX - Sdružení dobrovolných aktivit.

Od 15. do 29. července bude skupina dvanácti mladých dobrovolníků nejen z evropských zemí, ale i například z Mexika, Taiwanu či Maroka, společně s českými vedoucími pomáhat obnovovat hospodářské stavení za účelem vytvoření pohostinného, kulturního centra. Krom toho také dobrovolníci připraví kostel v Bořejově na svatojakubskou poutní mši, které se následně zúčastní. Také se zapojí do prací prospěšných pro místní obec, čímž podpoří ukotvení Institutu v místním prostředí.

Na dobrovolníky nečeká jen práce. V rámci vzdělávacích aktivit například navštíví místní osadníky, od nichž se dozví o principech permakulturního pěstování a kompostování. Navíc je jako odměna ze strany Institutu pro ně připraven příjemný večer u nedalekého Máchova jezera s projížďkou na lodi po jezeře. Součástí projektu bude i společný workshop, na kterém budou mít dobrovolníci možnost nad rámec vykonávané praktické dobrovolné práce také sdílet své zkušenosti s dobrovolnictvím a diskutovat o vlastních nových kompetencích získaných díky tomuto projektu, jež mohou upotřebit v jejich dalším životě.

Institut pohostinného přátelství, z.s. se nachází ve Skalce u Doks. Nezisková organizace vznikla v roce 2011 koupí hospodářského stavení č. p. 1., o jehož obnovu se od té doby snaží. Vedle opravy stavení spolek kultivuje přilehlé pozemky a zakládá permakulturní zahrady. Institut pohostinného přátelství odkazuje na starověkou tradici vzájemné pomoci lidí na cestě.

Nezisková organizace INEX-SDA se mezinárodním dobrovolnictvím a mezikulturním vzděláváním zabývá již od roku 1991. INEX-SDA přijímá zahraniční dobrovolníky na workcampy (dobrovolnické projekty), které organizuje ve spolupráci s místními partnery v České republice, a zároveň vysílá české dobrovolníky na obdobné projekty v zahraničí. Do České republiky každoročně přijíždí přibližně tři sta mezinárodních dobrovolníků, kteří se věnují ekologickým projektům, pomoci místním komunitám nebo obnově kulturně-historických památek. Do zahraničí pak během sezony vyjíždí průměrně pět set českých dobrovolníků.
 

alt
alt
alt
Nahoru