Volební deník (4 - Dotazník Pravého bloku)

Verze pro tisk |

Po rozeslání dotazníku jednotlivým kandidujícím subjektům nejrychleji odpověděla strana s nejdelším názvem - za necelou hodinu. Klikněte a vězte, co si myslí Eda Seibert z Jilemnice.

1. Můžete našim čtenářům jednoduše vysvětlit, proč by měli volit právě Vaše kandidáty?

Nekandidují proto, že by post poslance byl pro ně obživou, ale prosazují program systémových změn – hlavně přímou demokracii a odvolatelnost politiků

2. Co je klíčovým tématem vaší kampaně?
  
Prosazení našeho programu předpokládá změny volebních zákonů – všechny parlamentní strany o nich nechtějí ani slyšet.

3. Jak se stavíte k následujícím tématům, které v současnosti hýbou společností?

a) finanční krize

znárodňovat se nezačalo ve 48 - ale hned po 45 ! K tomu po r.89 provedené nedůsledné restituce v zemědělství, drobných živnostníků, nevrácené majetky exulantů, rozprodej i rozkradení státních podniků vytvořily podmínky současné krize. Samozřejmě že je tato situace závislá na vnějších vztazích, ale soukromí podnikatelé s vlastnictvím po předcích většinou dokázali, že umí lépe hospodařit, než bývalí  ředitelé st. podniků, kteří zase většinou jen ukázali, že umí jen utrácet a tunelovat…

b) poplatky ve zdravotnictví

Pobyt v nemocnici ano, vyjma sociálních případů, starobních důchodců nad X let a dětí do  18ti, případně studujících.  Platba od narozených dětí je směšná……, poplatky za položku na  receptu  jistěže ne, poplatky u lékaře – za dvouhodinové i delší čekání ??? – Ne .

c) klesající výdaje na školství a vědu

Vzdělání VŠ nechť je hrazeno studujícím – umožní mu v budoucnu vyšší výdělek. Samozřejmě, že musí být zaveden pro studenty výhodný systém půjček na studium. A od doby, kdy bude vzdělání hrazeno studujícími do fondu na vzdělání, ať do něj přispívají ti, kteří již vzdělání mají, např. za každý  titul (i čestný !) 2 % z příjmu . Vědu ať pomáhají financovat velké firmy ze zákona.

d) nepřizpůsobiví občané vs. xenofobní jednání některých občanů

Tito občané se sami vyčleňují ze společnosti, tudíž se musí o sebe starat sami. Ti z nich, kteří mají snahu svůj život změnit, by měli dostat “pomocnou ruku“ – i když je to od státu dar “bez záruky“ návratnosti

e) klientelismus, propojení byznysu a politiky

jediný lék – přímá demokracie a odvolatelnost politika. Všechny informace o rozhodování veřejné. Volit i policejního ředitele (šerifa), soudce a st. zástupce, vedoucí  finančních úřadů, - samozřejmě starostu , hejtmana a prezidenta

4. Zajíci se sice mají sčítat až po honu, ale odpovězte, prosím, se kterým kandidujícím subjektem byste nejraději spolupracovali. Se kterým subjektem v žádném případě či raději ne?

Začnu od konce – komunisti nemají v této společnosti místo, již dávno (1990) měla být tato zavrženíhodná strana zakázána. Náhle se vynořilo před volbami několik stran s představou prosadit přímou demokracii – bez odvolatelnosti je to ani ne půl řešení. Strana Volte Pravý Blok má toto řešení v programu již od r. 96. Dále – až po honu.

5. Hodláte nějakým způsobem lobovat za náš region? Jak?

Jistě, třeba tím, že Liberec nebude vnímán jako nejzkorumpovanější město v ČR, ale jako centrum kraje, který se stará i o nejmenší obce a města kraje. Jako první kraj zastaví odliv obyvatel z pohraničí a hlavně vybuduje nové komunikační spoje napříč krajem. Je to i o oživení železniční dopravy.

6. Voličům jsou trnem v oku některé poslanecké výhody. Napadají vás některé, které by bylo lepší zrušit? A napadají Vás některé, které by se měly zavést?

O tom, jak si poslanec Sobotka pořídil z náhrad byt, jak bydlí Křeček v bytě s regulovaným nájemným jsou již sepsány romány. Taky jak si Standa Upřímný pořídil byt na Floridě z privatizace atd. A nic se neděje. Poslanci ani vláda nejsou vzorem, ale představiteli nepravostí. Poslanců je zbytečně mnoho, souvisí to se změnou volebních zákonů, nejsou zástupci občanů, ale nástroji politických stran, k  udržení jejich moci a ovládání toku peněz.   Být poslancem má být čest, plat má mít vysoký, aby nebyl zkorumpovatelný, ale bez jakýchkoli náhrad.

7. Jakou odhadujete volební účast a kolik procent voličů podpoří právě vás?

Vím, že v ČR žije víc než 1/2 politických negramotů, 1/3 méně chápajících, o co tu jde. K volbám přijde podle mne 45 % oprávněných voličů a 10 % hlasů dostane náš jediný  rozumný program, který by tady mohl všechno změnit. Jen nevím, bude – li to již při těchto volbách 

                                                                              
Napište, prosím, kdo za Váš subjekt dotazník vyplňoval.

 Eda Seibert, Jilemnice

Pro pořádek udávám ještě celý název kandidujícho subjektu.

Volte Pravý Blok - stranu za snadnou a rychlou ODVOLATELNOST politiků a státních úředníků PŘÍMO OBČANY, za NÍZKÉ daně, VYROVNANÝ rozpočet, MINIMALIZACI byrokracie, SPRAVEDLIVOU a NEZKORUMPOVANOU policii a justici, REFERENDA a PŘÍMOU demokracii WWW.CIBULKA.NET, kandidující s nejlepším protikriminálním programem PŘÍMÉ demokracie a hlubokého národního, duchovního a mravního obrození VY NEVĚŘÍTE POLITIKŮM A JEJICH NOVINÁŘŮM? NO KONEČNĚ! VĚŘME SAMI SOBĚ!!! - ale i s mnoha dalšími DŮVODY, proč bychom měli jít tentokrát VŠICHNI K VOLBÁM, ale - pokud nechceme být ZNOVU obelháni, podvedeni a okradeni - NEVOLIT ŽÁDNOU PARLAMENTNÍ TUNEL - STRANU vládnoucí (post) komunistické RUSKO - ČESKÉ totalitní FÍZLOKRACIE a jejich likvidační protinárodní politiku ČÍM HŮŘE, TÍM LÉPE!!! - jenž žádá o volební podporu VŠECHNY ČESKÉ OBČANY a daňové poplatníky, kteří chtějí změnit dnešní kriminální poměry, jejichž jsme všichni obětí, v jejich pravý opak! V BOJI MEZI DOBREM A ZLEM, PRAVDOU A LŽÍ, NELZE BÝT NEUTRÁLNÍ A PŘESTO ZŮSTAT SLUŠNÝ!!! Proto děkujeme za Vaši podporu!!! Nevěříte-li na pokoru u popravčí káry, zdá-li se vám naše kandidátka málo dokonalá nebo postrádáte-li na ní zástupce své obce nebo města a přitom MÁTE ODVAHU v této válce Lidí Dobra s vládnoucími Lidmi Zla povstat z jimi naordinovaného občanského bezvědomí, kterým nás ničí a dnešní DEMOKRATURU, SKRYTOU TOTALITU a OTROKÁŘSTVÍ VYŠŠÍHO ŘÁDU zásadním způsobem změnit, KANDIDUJTE ZA NÁS!!! Kontakt: Volte Pravý Blok www.cibulka.net, PO BOX 229, 11121 Praha
 

Nahoru