Volební deník (2 - Dotazník Národní prosperity)

Verze pro tisk |

Včera jsem v deníku zmínil (údajné) odstoupení Národní prosperity z voleb. Nabízím vám dotazník, který jsem rozeslal všem stranám. Národní prosperita ho vrátila vyplněný zpět jako jedna z prvních.


Zástupcům stran jsem slíbil, že jejich texty nebudu nijak cenzurovat ani komentovat. O tom, jak je těžké z některých stran vymámit odpovědi, napíšu v samostatném díle předvolebního deníku. Předesílám, že určitě neuvidíte vyplněné dotazníky všech. Tímto zároveň upozorňuji kandidující subjekty, že ještě mají dost času svěřit se se svými plány a myšlenkami našim čtenářům.

Dotazník - Národní prosperita

1. Můžete našim čtenářům jednoduše vysvětlit, proč by měli volit právě Vaše kandidáty? 

Na to, že bychom získali v těchto volbách mandát do poslanecké sněmovny, si naděje neděláme. Na to jsme příliš málo veřejností známi, především díky neochotě zkorumpovaných medií všimnout si strany, která není v seznamu velkých politických stran mezi „přijatelnými“. Ale věříme, že účastí ve volbách se přece jen natolik zviditelníme, že se lidé začnou o naše cíle a postoje, uvedené na naší webové stránce „www.narodniprosperita.cz“.

 2. Co je klíčovým tématem vaší kampaně?

Říci lidem, že extrémisty nejsou ti, kteří za své berou české vlastenectví, ale že jimi jsou především ti, kteří tu v současnosti vládnou a kteří svým přehnaným liberalismem a nesmyslnou „pozitivní diskriminací“ ponižují příslušníky našich národů a všechny nás zavádí do nového područí, tentokrát bruselského.

 3. Jak se stavíte k následujícím tématům, které v současnosti hýbou společností?

 a) finanční krize

Je to dlouhodobý důsledek nedomyšleného velikášského řízení státu lidmi pro které stály vždy na prvém místě zájmy jejich stran a jejich samých a spolu s nimi zájmy Evropské unie, které dík servilnosti našich politiků vždy vítězily nad zájmy našeho státu a jeho řádných občanů.

 b) poplatky ve zdravotnictví

Pro děti, zdravotně postižené a důchodce je pokládáme za nesmyslné a asociální ! 

 c) klesající výdaje na školství a vědu

To, co v této oblasti dělá naše politická šlechta, pokládáme za druh vlastizrady !

 d) nepřizpůsobiví občané vs. xenofobní jednání některých občanů

Demokracii, se všemi výhodami, ale i povinnostmi, musí respektovat všichni, kteří tu chtějí poctivě žít. A ti, kteří požadují jen výhody a kteří si myslí, že všichni ostatní se o ně musí postarat, se musí smířit s tím, že buď budou dodržovat stanovený řád a pravidla, nebo zde pro ně nebude místo. A platí to bez ohledu na barvu pleti, národnost, náboženské smýšlení !!! V žádném případě nikdy nebudeme odsuzovat ty, kteří se nějakým způsobem nenásilně vymezí proti těm, kteří nedodržují pravidla společenského soužití a kteří ve společnosti jen parazitují. V tomto směru naopak musíme odsoudit způsoby stávajících vládnoucích stran, které každý protest proti  neurvalému a nežádoucímu chování   „nepřizpůsobitelných“ (jak je sami nazývají) prohlašují za téměř zločinecké extrémistické chování ! Je-li někdo extrémistou, jsou to dle našeho názoru právě ti naši současní „velcí politici“ !

 e) klientelismus, propojení byznysu a politiky

Na to nám tu chybí zákon, který by takové nešvary tvrdě trestal. Bez ohledu na to „kdo je kdo“.

 4. Zajíci se sice mají sčítat až po honu, ale odpovězte, prosím, se kterým kandidujícím subjektem byste nejraději spolupracovali. Se kterým subjektem v žádném případě či raději ne?

Spolupracovat dokážeme s každým, kdo staví na prvé místo zájmy naší země a jejích občanů ! V žádném případě se nikdy nehodláme stát dalšími lokajíčky současných velkých stran a jejich politických přisluhovačů, pro které platí jen zájmy jejich bruselského božstva a samozřejmě také zájmy jejich osobního, pokud možno velké úsilí nevyžadujícího, blahobytu.

 5. Hodláte nějakým způsobem lobovat za náš region? Jak?

Jako vlastenecká strana jsme i patrioty svých regionů a dostaneme-li příležitost, vždy se za svůj region postavíme.

 6. Voličům jsou trnem v oku některé poslanecké výhody. Napadají vás některé, které by bylo lepší zrušit? A napadají Vás některé, které by se měly zavést?

1. poslanecká a senátorská imunita se musí vztahovat jen na jejich politickou činnost a nic jiného. 2. Jejich odměňování musí dostat nový řád, který by dokázal, budou-li svoji práci zanedbávat a odbývat, jejich příjmy alikvótním způsobem přitáhnout. 3. Některé výhody, jako bezplatná doprava veřejnými doprav. Prostředky, zaslouží zrušit.

 7. Jakou odhadujete volební účast a kolik procent voličů podpoří právě vás?

Zdá se, že volební účast bude zas poměrně malá, protože lidé už díky tomu co se tu děje ztratili zcela zájem a došli k přesvědčení, že současné velké strany si to stejně udělají tak, jak se to bude hodit jim a na občany se hned druhý den po volbách zvysoka vykašlou.

Napište, prosím, kdo za Váš subjekt dotazník vyplňoval.

Podle vyjádření předsednictva strany vyplnil do zaslaného formuláře Ing. J. Thuma, předseda dozorčí rady strany Národní prosperita.

Nahoru